Hartelijk Welkom

Online marktplaats

De opdrachtgever voor deze website had een duidelijk beeld bij het project. Door middel van één website in kaart brengen wat er allemaal mogelijk is op het gebied van city-markting

In samenwerking met Elverx (design) hebben we een frisse website gemaakt waarin doormiddel van overzichtelijke blokken alle mogelijke vormen van city-marketing worden getoond.

KLEUR = FUNCTIE

Elk onderdeel van de site heeft zijn eigen specifieke kleur. Dit komt ook terug op de samenvattende homepage. Zo wordt duidelijk hoe divers de producten & services zijn die worden aangeboden.

Stap voor stap

In overleg is er gekozen voor een gefaseerde opbouw. Omdat de opdrachtgever eerst wil kijken hoe succesvol de website gaat worden is er gekozen om de 'must-have' onderdelen eerste te bouwen.

Afgesproken is om op een later tijdstip verder te gaan werken, en de site uit te breiden met een webshop en reseller gedeelte.

Ook een eigen app of website?

Neem contact op